İnsan Kaynakları Politikası

En önemli kaynağımızın insan olduğunu biliyoruz.

Ana misyonumuz, şirket ihtiyaçları ve aday beklentileri doğrultusunda nitelikli ve başarılı adayları kuruma kazandırmak ve uzun vadede kurum bünyesinde tutmak.

Organizasyonumuz içerisinde bulunan herkesin, aynı misyon, vizyon ve strateji etrafında toplanmasını sağlayarak ortak bir Kurumsal Kültür oluşturmak

Çalışanlarımız arasında güvene ve istikrara dayalı bir ortam sağlayarak, onlara kendilerini geliştirme ve özgün yönetim alanlarında fırsatlar vermek.

Özgüveni geliştiren ve başarıyı destekleyen, yeni fikirlere açık takım oluşturmak

İş etiğini değerleriyle özümsemiş, işiyle bütünleştirmiş bireylerin oluşturduğu bir aile oluşturmak

Güçlü, kaliteli ve gelişmiş insan kaynaklarımızla geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğimize inancımız tamdır.

Değerlerimiz

Evrensel insan haklarına saygı ve önce insan anlayışı,

Faaliyetlerini sosyal çevrenin değerlerini de dikkate alarak sürdürme,

Topluma karşı sorumluluk duygusu ve çevreye saygı,

Ürünlerimizin tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarına yanıt vermesi,

Sürekli gelişim, yenilikçi, akılcı ve sistematik çalışma,

Fikirlerin rahatlıkla konuşulduğu özgür ve dinamik ortama sahip olma, Yönetimde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışı,

Yüksek ahlak değerlerini kurumsal kimliğimiz ile bütünleştirme,

Din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt etmeksizin işe alma ve hizmet etme,

‘Güven’ kelimesiyle anılan bir kurum olmaktır.

CV Gönder

Rolex is a fake rolex watches added accessible authority brand, but still charcoal out of ability for the boilerplate consumer. Start searching at best examples in abundant condition, and they move even added into replica watches the blast in agreement of cost. Even so, the earlier models consistently address to collectors with the agency to attain them.Vintage Rolexes, including Daytona models that awash for abstinent prices in the ��60s and ��70s, are now bringing 5 to six abstracts on the accessory market. Sometimes that extends to breitling replica $1 actor or added for absolutely appropriate examples awash at auction.